Charitní pečovatelská služba (CHPS)


 • Tel.: 387 718 220, 731 604 510, 776 655 452
 
Žižkova 12/309, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Řeháková - vedoucí/sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

viz. Ceník

Charitní pečovatelská služba

Jedná se o terénní formu služby sociální péče, která je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Městská charita České Budějovice poskytuje pečovatelskou službu na území ORP České Budějovice a v přilehlých obcích.

Základní činnosti CHPS (podle § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):

 • a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • b) pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek osobní hygieny
 • c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poslání CHPS

Poskytovat pomoc, podporu a péči v přirozeném domácím prostředí osob, které mají sníženou soběstačnost.

Časový rozsah služby:

 • Všední dny v intervalu 6.30 – 20.00 hod.
 • O víkendech a svátcích v intervalu 6.30 – 18.00 hod především u osamělých uživatelů.

Cílová skupina uživatelů CHPS

Osoby starší 18. let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle CHPS:

 • Uživatel, který má zajištěnou péči o vlastní osobu.
 • Uživatel, který má zajištěný chod domácnosti.
 • Uživatel, který udržuje kontakt se společností.

Principy služby:

 • Respektování lidské důstojnosti – s uživatelem vždy jednáme s úctou a respektujeme jeho lidská práva.
 • Individuální přístup – přistupujeme ke každému uživateli služby a jeho aktuální životní situaci s vědomím jedinečnosti a neopakovatelnosti.
 • Respektování přání člověka - službu poskytujeme na základě individuálních přání uživatele, přičemž se ho snažíme motivovat, navrhovat vhodná řešení a podporujeme uživatele v samostatném rozhodování.
 • Mlčenlivost - zachováváme v tajnosti osobní údaje uživatelů a nemluvíme o záležitostech uživatelů na veřejnosti.
 • Důvěra - vytváříme pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen.

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána pouze písemně.

Smlouva o poskytování služby ke stažení zde: Smlouva o poskytování služby

 

Další informace o službě

 • Účtuje se čas skutečně potřebný k zajištění služby, minimálně však 15 minut.
 • Na službu je možné čerpat příspěvěk na péči, s jehož vyřízením Vám zdarma pomohou sociální pracovnice.

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Kristýna Švejdová - sociální pracovnice CHPS Mgr. Jana Řeháková - vedoucí/sociální pracovnice Jitka Beníšková - koordinátorka CHPS A