DOMINO - Služba následné péče pro lidi s duševním onemocněním


 • Tel.: 776 655 343
 
Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 Vedoucí služby: Mgr. Běla Třebínová - vedoucí Domina, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Domino

poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním. Nabízí prostor pro jejich setkávání v přátelském prostředí s důrazem na důvěru a individuální přístup.

Poslání projektu

Posláním DOMINA je podporovat, udržovat a rozvíjet soběstačnost a samostatnost lidí s duševním onemocněním, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu práce a začlenit se do běžné společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA:

osoby starší 18 let s chronickým duševním onemocněním - afektivní poruchy (bipolární porucha, deprese), psychotické poruchy (schizofrenie), úzkostné poruchy (obsedantně kompulzivní porucha, fobie), poruchy osobnosti.

Cílové skupiny, kterým není služba poskytována

 • služba se neposkytuje osobám mladším 18 let
 • lidem bez duševního onemocnění
 • lidem v akutní fázi duševního onemocnění (akutní psychózy)
 • lidem v akutní intoxikaci alkoholem nebo jinými návykovými látkami
 • lidem s infekčními chorobami (hepatitida A, tuberkulóza apod.)
 • lidem pouze s mentálním postižením (kombinace lehkého mentálního postižení a duševního onemocnění je možná, za předpokladu, že daná osoba je schopná plně akceptovat Pravidla společného soužití v Dominu)
 • lidem, kteří vyžadují činnosti, které služba neposkytuje (např. úklid domácnosti, práce na zahradě, mytí oken, zajištění dopravy apod).

ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

 • PO a ÚT 9-16 hod.
 • ST 9-16 hod. (aktivity mimo budovu Domina)
 • ČT 9-16 hod.
 • PÁ 9-14 hod.

Principy poskytování služeb

 • Individuální přístup k uživateli – pracovníci přistupují ke každému uživateli služby a jeho aktuální životní situaci s vědomím jedinečnosti a neopakovatelnosti.
 • Respektování práv, přání a potřeb uživatele - každý uživatel je oprávněn rozhodovat o věcech týkajících se jeho osoby sám za sebe a o své vůli. Při poskytování služby jsou respektována přání a potřeby každého uživatele, nesmí být porušovány jeho práva.
 • Mlčenlivost - pracovníci zachovávají v tajnosti osobní údaje týkající se uživatelů.
 • Důvěra - pracovníci vytvářejí pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen.
 • Rovný přístup k uživatelům – ke každému uživateli je přistupováno stejně, bez nerovného či rozdílného přístupu.
 • Bezplatnost služby - služba je poskytována bez finanční úhrady.
 • Odbornost - pracovníci poskytují službu na základě určitého stupně a obsahu vzdělání, které nadále prohlubují a rozšiřují.
 • Komunitní přístup - pracovníci se snaží při práci s uživatelem využít celou jeho podpůrnou sociální síť a spolupracovat s jednotlivými složkami (jiné NNO, rodina, odborní lékaři, …).
 • Přátelské prostředí - pracovníci Domina ke všem uživatelům zachovávají přátelský přístup, dodržují však hranice pracovník-uživatel.
 • Týmová spolupráce – pracovníci Domina spolu kooperují na všech aktivitách Domina.

NABÍZENÉ SLUŽBY:

Základní činnosti:

 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociálně terapeutické činnosti

 • psychoterapie
 • mozkový jogging
 • canisterapie
 • arteterapie
 • kulinářské umění (nácvik přípravy jídla)
 • práce na PC (e-mail, psaní životopisu, vyhledávání zaměstnání)
 • keramická a textilní dílna
 • pravidelné pobyty v přírodě

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, volnočasové aktivity

 • relaxační a jiná cvičení
 • výuka cizího jazyka
 • pravidelné přednášky a besedy
 • kulturní a společenské akce
 • turistický klub

Sociální poradenství a terénní práce

 • sociální poradenství
 • dopomoc při zařizování osobních věcí (úřední záležitosti, doprovody k lékařům, podpora při nákupech, atd.)

 

Způsob uzavření smlouvy

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Běla Třebínová - vedoucí Domina, sociální pracovnice Bc. Kateřina Nováková - sociální pracovnice Miroslava Bauerová - koordinátorka keramické dílny Alena Novotná - pracovník sociálních služeb