Dům sv. Pavla - Nízkoprahové denní centrum


 • Tel.: 387 315 388, 774 655 355
 
Riegrova 32, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
 • základní dluhové poradenství
 • výuka internetu, práce na PC
 • psychoterapie (skupinová i individuální)
 • pastorační asistence
 • potravinová výpomoc
 • prodej základních potravin a hygienických potřeb
 • prádelna
 • šatník
 • Nový prostor (pracovní terapie, prodej časopisu)
 • monitoring zdravotního stavu uživatelů

Nízkoprahové denní centrum (Dům sv. Pavla)

Nízkoprahové denní centrum nabízí mužům a ženám od 18 let převážně bez přístřeší možnost vysprchování, získání čistého oblečení, uvaření jídla, využití internetu. Důležitou součástí služby je sociální poradenství.

Provozní doba

Denní centrum je otevřeno každý den od 8.00 do 16.00 hod.

Kapacita služby

je 20 přítomných uživatelů

Posláním sociální služby

Domu sv. Pavla – nízkoprahového denního centra je poskytnout osobám

starším 18 let převážně bez přístřeší možnost vysprchování se, získání čistého oblečení, uvaření jídla,využití internetu, prodeje časopisu Nový prostor, využití sociálního poradenství, psychoterapie a tím podpořit zlepšení aktuální životní situace těchto osob.

 

 

Základní činnosti

Domu sv. Pavla – nízkoprahového denního centra je: (podle § 61 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou.

 

návrat na hlavní stránku


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice Barbora Bradová, DiS. - sociální pracovník