Dům sv. Pavla - Noclehárna


 • Tel.: 387 315 388, 774 655 355
 
Riegrova 32, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby:
 • psychoterapie (skupinová i individuální)
 • pastorační asistence
 • potravinová výpomoc
 • prodej základních potravin a hygienických potřeb
 • prádelna
 • šatník

Noclehárna (Dům sv. Pavla)

 

POPIS SLUŽBY

Noclehárna nabízí mužům od 18 let bez přístřeší možnost přespání v čistém a vytopeném prostředí. Služba je poskytována každý den v zimním období od 17.30 do 8.00 hod., v letním období od 19:30 do 8:00 hod.

 

KAPACITA SLUŽBY

 • 20 míst.

POSLÁNÍ

sociální služby Domu sv. Pavla – noclehárny je poskytnout možnost mužům starším 18 let bez přístřeší možnost přespání v čistém, vytopeném prostředí a tím podpořit zlepšení aktuální životní situace těchto mužů."

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Domu sv. Pavla – noclehárna je: (podle § 63 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí přenocování

DOBA PŘÍJMU NA NL

Doba příjmu na NL je v období letního času od 19:30 do 20:30, jinak od 17:30 do 19:30.

ROZSAH A CENÍK

Za poskytování služby Noclehárna uživatelé platí 50,- Kč/noc (cena platná od 1. 6. 2016).

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou.

 

návrat na hlavní stránku


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice Barbora Bradová, DiS. - sociální pracovník