Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA


 • Tel.: 775 655 422, 733 755 933, 731 604 421
 • sasanka506/506cbudejovice.charita.cz
 
Žižkova 12/309, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Sihelníková - sociální pracovnice

Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SASANKA

 

Poslání služby:

Posláním SASANKY je zlepšení životní úrovně rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA jsou rodiny s dětmi do 18 let věku z Českých Budějovic, převážně žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo v lokalitách se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení. Jedná se o rodiny, u kterých je ohrožen vývoj dětí v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

 

Rodinou se v našem případě rozumí, alespoň jeden člen pečující o nezletilou osobu (dítě do 18 let).

Nepříznivá sociální situace je situace, ve které je rodina nebo její člen ohrožen sociálním vyloučením. To má za následek, ztrátu schopností řešit situace vlastními silami, rodina nebo její člen je nucen vyhledat pomoc třetí osoby. (Obtíže při hledání zaměstnání, při hledání bydlení, zprostředkování komunikace s institucemi apod..)

 

Provozní doba:

PO 7:30 - 16:30

ÚT 8:00 - 17:30

ST 8:00 - 17:30

ČT 7:30 - 16:30

PÁ 7:30 - 16:00 

 

le práce

 • rodina, která zvládá výchovu svých dětí, je schopná zajistit vhodnou péči a zdravý vývoj dětí
 • klient, který je schopen jednat na úřadech, školách, atd.
 • klient, který aktivně řeší svoji dlouhodobě nepříznivou sociální situaci
 • rodina, která samostatně řeší obtížné životní situace

 

Principy služby

 • Profesionalita - individuální přístup ke klientovi, respektování jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací.

 • Interdisciplinární přístup - snaha o součinnost mezi službami a spolupráci s dalšími odborníky v zájmu a ve prospěch uživatelů.

 • Zaměření na rodinu jako celek - zájem o rodinné zázemí uživatelů. Chápání rodiny jako celku, kde se jednotliví členové rodiny navzájem ovlivňují.

 • Bezplatnost - tato služba je poskytována bezplatně (bez finanční úhrady).

 

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby může mít ústní i písemnou podobu. Pokud zájemce o službu odmítá nejen písemnou, ale i ústní smlouvu, není možné mu služby SASANKY dle zákona poskytnout, s výjimkou ze zákona vyplývajícího základního poradenství.

Způsob podávání stížností

 • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby lze podat ústně (telefonicky), písemně a to buď dopisem k rukám nebo emailem vedoucího služby. Stížnost lze podat také anonymně a to do schránky na stížnosti a podněty, která je umístěna na Žižkova 12/309, České Budějovice, 2.patro. Stížnost je poté vyřízena do 30ti dnů od doručení. V odpovědi na stížnost je uvedeno přijaté opatření případně odstranění zjištěných závad.

 

Základní činnosti

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
kontaktní práce, pracovně výchovná činnost s dospělými, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, situační intervence

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovody, tematicky zaměřené akce se zapojením veřejnosti

Sociálně terapeutické činnosti
poradenství, krizová intervence, případová práce, skupinová práce/práce se skupinou, krizová intervence

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
informační servis, sociální poradenství, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, zprostředkování dalších služeb, doprovod

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Michaela Ferdanová, DiS. - sociální pracovnice Naděžda Nanárová - pracovnice v sociálních službách Mgr. Kateřina Sihelníková - sociální pracovnice Jan Horváth - pracovník v sociálních službách