Jdeme životem spolu s vámi

Terénní program


 • Tel.: 731 604 457
 
Žižkova 12/309, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Bc. Ingrid Dulawová - vedoucí Terénního programu, sociální pracovník terénního programu

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby:
 • základní krizová intervence
 • poskytování materiální a příležitostně potravinové výpomoci
 • dluhové poradenství
 • základní zdravotní ošetření

Terénní program (TP)

Městská charita České Budějovice

 

Poslání služby:

Posláním sociální služby Terénní program je vyhledávat a podporovat osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně vyloučeny, případně se nacházejí v krizové životní situaci.

Terénní program působí preventivně, podporuje osoby dle cílové skupiny k aktivnímu řešení jejich životní situace a v případě rizikového způsobu života, mírní jeho negativní důsledky.

 

TP je poskytován na území města České Budějovice a v SO ORP České Budějovice.

Služba je poskytována ve všední den, od 7:00 do 16:00 hod.

 

Obecné cíle služby TP:

 • Uživatel, který umí navázat sociální vztahy s okolím (opětovné navázání vztahu s rodinou, přáteli)
 • Uživatel, který je schopný/umí sám či s podporou jednat ve svůj prospěch/ve svých záležitostech (př. uživatel, který je schopen sám či s podporou dojít k lékaři a řešit svůj zdravotní stav, má platné osobní doklady /OP, pas/, ví, kde si tyto doklady může vyřídit, má zmapovanou svou finanční situaci a řeší ji /soupis dluhů, sestavený splátkový kalendář.../ atd.)
 • Uživatel, který má stabilizovanou životní situaci a nedochází k jejímu zhoršování (př. uživatel, který je evidovaný na ÚP, pravidelně dochází na schůzky a hledá si pracovní uplatnění, ví o možnostech dostupného bydlení /má informace o: AD, ubytovny, sociální byty, podnájmy/, má přehled o své finanční situaci /výše dávek, hospodaření s penězi, soupis dluhů/, aktivně vyhledává nabídky pracovního uplatnění, aktivně řeší svou bytovou situaci atd.)

 

Zásady:

 • respektování práv, přání a potřeb uživatele 
 • individuální přístup k uživateli 
 • práce v přirozeném prostředí uživatelů 
 • nízkoprahovost

 

Cílové skupiny:

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené
 • Osoby bez domova nebo bez přístřeší starší 18 let
 • Osoby v krizi starší 18 let, jejichž aktuální stav je zapříčiněn náhlou ztrátou zázemí (práce, domov atd.)
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

 

Poskytované činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní aktivity, volnočasové aktivity)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc, podpora při vyřizování běžných záležitostí, doprovody, ...)
 • základní sociální poradenství

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou.

 

 zpět na hlavní stránku

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Václava Businská - projektová manažerka Bc. Ingrid Dulawová - vedoucí Terénního programu, sociální pracovník terénního programu Mgr. Andrea Vitošová - sociální pracovník terénního programu Bc. Andrea Chadová - sociální pracovník terénního programu Mgr. Sofie Faktorová - sociální pracovník terénního programu