Jdeme životem spolu s vámi

Sbíráme dioptrické brýle

Pro naše české rodiny v Rumunsku pořádáme SBÍRKU DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ

Brýle je možno přinést od pondělí do pátku od 8 do 16 hod. do budovy Diecézní charity České Budějovice v Kanovnické ul. 16.

Děkujeme jménem českých rodin v Rumunsku.
Diecézní charita České Budějovice

Sbírka náramkových hodinek

Pro děti z klientských rodin pořádáme SBÍRKU NÁRAMKOVÝCH HODINEK

Hodinky je možno přinést od pondělí do pátku od 8 do 16 hod. do budovy Diecézní charity České Budějovice v Kanovnické ul. 16.
Děkujeme jménem našich klientů a jejich dětí.
Diecézní charita České Budějovice

Pozvánka na akreditovaný seminář ve Volšovech

9.9.-10.9.2011 Seminář "Práce sklienty s Alzheimerovou chorobou" - Oblastní charita Sušice. Dvoudenní seminář s holandským lektorem pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry a sociálně zdravotní personál. Více informací na OCH Sušice

Setkání v Hartmanicích u Sušice 16.8.2011

Srdečně Vás zveme na každoroční setkání v Hartmanicích u Sušice. Pozvánka na setkání

Sbírka pro Charitu

V neděli 7. 8. 2011 probíhá ve všech kostelích českobudějovické diecéze sbírka na Charitu. Výtěžek sbírky se zasílá na účet Diecézní charity u Volksbank CZ, a.s., č. ú.: 4200143282/6800, var. symbol: 2011. Děkujeme všem, kteří jsou ochotni sáhnout do své kapsy a pamatovat na ty, kteří to potřebují. Nakonec nám vnitřně zůstane jen to, co někomu darujeme. A Charita pomoc potřebným provádí skutečně jak kvalitně, tak s láskou.

Příspěvky na léčení lepry

je možné složit na Diecézní charitě Č.Budějovice. Odesíláme platby společně na účet Likvidace lepry pod přiděleným VS 30253. Vice informací zde

Konference v Nalsu

V rámci spolupráci v oblasti dobrovolnictví mezi Diecézní charitou Bolzano a Diecézní charitou České Budějovice se konference v Nalsu (Itálie) zúčastnila MCH Č.Budějovice pod vedením ředitele Mgr. Josefa Hese. Více..

Poděkování za dar od Krizového centra pro matku a dítě - Jihočeská růže

NZDM Srdíčko - Jiloro by chtělo poděkovat organizaci Jihočeská růže - Krizové centrum pro matku a dítě, Hluboká nad Vltavou - Kostelec za poskytnutí oblečení, hraček pro děti, povlečení a dalších podobných věcí.

Sbírka potravin pro Rumunsko

Lidé mohou od 6. do  21. dubna přinášet v době mezi 8 a 15 hodinou do sídla DCH v Českých Budějovicích v Kanovnické 16, trvanlivé potraviny jako jsou olej, balené vody, konzervy, paštiky, instantní polévky, kompoty, těstoviny, rýže a cukr. Více o sbírce pro Rumunsko.

Představení dobrovolnictví v Č. Budějovicích

Program představující dobrovolnické aktivity v sociálních službách na území Č. Budějovic proběhne v obchodním centru Mercury 1. 4. 2011. Více zde