Ocenění pro Irmu Zemkovou

Ocenění pro Irmu Zemkovou

Dne 18. 1. 2011 uspořádala Česká asociace pečovatelské služby celorepublikovou konferenci spojenou s valnou hromadou a vyhlašováním cen. Vyznamenána byla i pracovnice Městské charity Č. Budějovice Irma Zemková.

Byli vyhlášeni nejlepší účastníci II. běhu vzdělávacího projektu OPLZZ (Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách) a také se vyhlašoval laureát Ceny ČAPS za přínos v péči o seniory a zdravotně znevýhodněné.

 

Mezi nominovanými v kategorii „Ceny ČAPS za přínos v péči o seniory a zdravotně znevýhodněné“ byla i naše kolegyně Irma Zemková. Paní Zemková byla v desítce oceněných z celé republiky, kteří získali ocenění v kategorii „Čestné uznání“.

 

Paní Zemková byla přítomna u zrodu Městské charity v Českých Budějovicích. Zpočátku byla koordinátorkou Charitní pečovatelské služby, kde působila mnoho let. Nyní je koordinátorkou osobní asistence.

 

Irma je žena s velkým srdcem, všichni si ji velice vážíme a jsme na její úspěch hrdi.

 

(větší foto ve fotogalerii)