Bezdomovci zářili na Literárním festivalu

Dne 24. a 25.4. se Dům sv. Pavla aktivně zúčastnil Literárního festivalu. 24.4. v 16hodin zaměstnanci spolu s uživateli služeb Domu sv. Pavla zahráli Na Sadech divadelní hru "Do dna", která se těšila velkému zájmu veřejnosti. V pátek 25.4. jeden z uživatelů azylového domu pro osoby bez přístřeší měl v rámci tohoto festivalu na náměstí autorské čtení, kde četl ukázky ze své autobiografie.