Rada Městské charity Č. Budějovice

 

Členové Rady Městské charity České Budějovice:

  • P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D. 
  • Vít Fialka (ředitel)
  • Mgr. Rudolf Vodička
  • Bc. Jiří Mužík (ekonom)
  • Zorka Šílená, DiS.
  • Irma Zemková 

 

Členové jsou buď z titulu své funkce (ředitel, ekonom) nebo jsou jmenováni prezidentem Diecézní charity České Budějovice.

 

Rada zasedá minimálně 2 x ročně a projednává a schvaluje závažnější otázky koncepčního, organizačního a finančního rázu. Zasedání Rady svolává a řídí ředitel 

 

zpět na hlavní stránku