Městská charita Č. Budějovice

v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé. Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR.

 

Registraci našich služeb najdete zde po zadání "vyhledávání služby / rozšířené vyhledávání"

a zadání našeho IČO 600 72 709 nebo čísla konkrétní registrace

 

  • zpět na hlavní stránku