Pouť s Charitou
10. února 2021 Aktuálně

Pouť s Charitou

Nejen modlitba, ale i společná setkání jsou cílem Poutí s Charitou, které se budou konat po celý tento rok každou druhou sobotu v měsíci od 10:30 hod. v poutním kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u ČB.
V sobotu 10. 4. jsou na toto kouzelné místo zváni především zaměstnanci, dobrovolníci a příznivci Městské charity České Budějovice, protože modlitba s prezidentem DCH České Budějovice JCLic. Mag. theol. Stanislavem Brožkou v tento den bude věnována právě českobudějovické městské a diecézní Charitě.