Domácí zdravotní péče

Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí. Tuto péči poskytují zdravotní sestry a je určená všem lidem, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu, který již nelze zvládnout rodinou a současně není nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Péče je poskytována v domácím prostředí pacienta na základě indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře, který o pacienta pečoval během hospitalizace. Služba je poskytována zdarma, je hrazena pojišťovnou.

Součástí zdravotní služby je poskytování hospicové - paliativní péče.
Tato péče zahrnuje péči o pacienty v terminálním stádiu života.


Příklad dobré praxehand-3699825_960_720
Paní M. H. jsme přijali do domácí ošetřovatelské péče v únoru 2017 po cévní mozkové příhodě. Byla imobilní, měla obtížné polykání a nekomunikovala. K pacientce jsme docházeli denně. Prováděli jsme odsávání z horních cest dýchacích, pečovali o močový katétr, prováděli antidekubitální péči, pečovali o PEG a prováděli pasivní rehabilitační ošetřování. Cílem péče bylo zprvu udržení svalové síly a kloubní pohyblivosti, prevence kontraktur a udržení kožní integrity bez porušení. Nicméně stav pacientky se zhoršoval a u pacientky jsme začali poskytovat domácí hospicovou péči. Naším cílem byla psychická podpora umírajícímu a jeho blízkým. Snažili jsme se co nejvíce zmírnit proces umírání, zmírnit utrpení a zachovat kvalitu života pacientky. Díky indikaci domácí hospicové péče a vynikající spolupráci rodiny mohla paní M. H. zemřít doma v blízkosti své rodiny.

Provozní doba
7:00 - 15:30 hod. (24 hodin denně, 7 dní v týdnu - včetně státních svátků)

Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění

bližší informace o službě

informace o zpracování osobních údajů

stížnost na kvalitu služby
Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu

mapa Žižkova 12 orig

 

 

Mgr. Jana Bartošová

Tel.: 387 718 215, 731 604 187
vrchní sestra Domácí zdravotní péče, koordinátor praxí