KDO JSME

Jsme nestátní nezisková církevní organizace a naše práce je založena na principech křesťanské etiky. Pomáháme všem lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství - sociálně slabým rodinám, seniorům, osobám bez domova, duševně nemocným, handicapovaným, zdravotně postiženým, sociálně ohroženým dětem.

Hlavní naši činností je poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města České Budějovice a přilehlých obcí.

Jsme samostatným právním subjektem, tvoříme jednu ze složek Diecézní charity České Budějovice, našim zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Jsme členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa – Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu – Caritas Europa. 


Služby spadající pod Městskou charitu

  • Charitní pečovatelská služba
  • Domácí zdravotní péče
  • Osobní asistence
  • Dům sv. Pavla - centrum sociálních služeb pro osoby bez domova (Nízkoprahové denní centrum, Azylový dům a Noclehárna)
  • Terénní program - služba pro osoby v krizi a bez domova
  • Domino - služba pro lidi s duševním onemocněním
  • VIP klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • SAS - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu, 2. patro (vlevo)

mapa Žižkova 12 orig

Jsme tady pro vás již od roku 1992 a naši budoucnost tvoříme s vámi.