Centrum pro osoby bez domova Dům sv. Pavla

Dům sv. Pavla je centrum sociálních služeb pro osoby bez domova. Jeho součástí jsou služby Nízkoprahové denní centrum (pro ženy i pro muže), Noclehárna a Azylový dům (pro muže). Jednotlivé služby mají svá specifika, ale základním přístupem všech je nehodnotit a nesoudit, nýbrž podat pomocnou ruku.noclenka jpg

Každý člověk je pro nás důležitý!


Z důvodu vyhlášení nouzového stavu jsme ve spolupráci s krizovým štábem ORP České Budějovice přistoupili k zavedení těchto provozních opatření: přesunutí Nízkoprahového denního centra a Noclehárny do letního kina Háječek. Rozsah služeb zůstává zachován. 

Azylový dům pro muže zůstává zachován ve stejném režimu, na stejné adrese jako doposud.

provoz služeb v Háječku

 

 

Nízkoprahové denní centrum

Azylový dům pro muže

Noclehárna pro muže

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          LZE PŘISPĚT

Kde nás najdete: Riegrova 32, 370 01 České Budějovice
mapa DsP final

Bc. Petra Vohlídalová

Tel.: 776 655 305, 387 315 388
vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice