Pomáhat je Boží

 

Dekacert_final-000001

Dekacert_final-000002

Dekacert_final-000003

Dekacert_final-000004

Naši klienti - zdroj životní moudrosti a energie

Každý klient je pro nás důležitý. Některé doprovázíme řadu let, využívají naši komplexní péči a navštěvujeme je i několikrát denně. Jiní řeší krizovou životní situaci a pro její překlenutí jim stačí krátkodobé využití jedné z námi nabízených služeb. Pro nás i naše klienty je podstatná nejen profesionalita našich pracovníků a kvalita služeb, ale i lidský přístup, vzájemná komunikace a důvěra.

Mnohdy je práce našich zdravotnic, pečovatelek, pečovatelů a sociálních pracovnic a pracovníků fyzicky i psychicky náročná, ale díky klientům, u kterých se navzdory jejich vysokému věku, vážnému onemocnění či postižení setkáváme s obdivuhodným elánem a optimismem, životní moudrostí a nadhledem, se nám daří potřebnou energii opět načerpat. Právě oni jsou pro nás nezbytnou motivací pro další práci.

Některé z nich bychom vám postupně rádi představili.