Tříkrálová sbírka

aaa

Všem koledníkům a koordinátorům, kteří se těšili  a připravovali na tradiční koledu, děkujeme za čas, který věnovali přípravám, zastupitelům měst, obcí a farností za podporu a důvěru, které si velmi vážíme. Rovněž děkujeme všem, kdo umožnili nebo zprostředkovali umístění statických kasiček na veřejně přístupných místech. A především děkujeme dárcům, kteří přispěli na dobrou věc! 

Již jsme rozpečetili všech 246 statických kasiček v Českých Budějovicích a okolních městech a obcích. Celková částka činí 344.954,- Kč.

města a obce

České Budějovice

Celkový výtěžek TKS 2021 (včetně bezhotovostních plateb) bude znám začátkem května, průběžné výsledky můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz.

    Online kasička

Otevřete koledníkům pomyslné dveře a poslechněte si koledu online. Přispívat do online kasičky můžete do 30.4.2021. 

ONLINE KOLEDA

Požehnání vašim domovům přinese prostřednictvím vašich počítačů a mobilů pater Josef Suchár z Neratova. Z místa, kde se dějí zázraky... 

POŽEHNÁNÍ ONLINE

Bankovní převod

Přispějte do koledy Městské charity České Budějovice platbou na účet Tříkrálové sbírky:

 66008822/0800

   variabilný symbol: 77702003

QR PLATBA

  1. Ověřte, zda máte ve svém chytrém telefonu nainstalovánu aplikaci mobilního bankovnictví.
  2. Přihlaste se v telefonu do aplikace mobilního bankovnictví.
  3. Zvolte způsob úhrady QR kódem.
  4. Namiřte fotoaparát telefonu na kód a sejměte QR kód.
  5. Automaticky se vám otevře předvyplněný příkaz, zadejte částku, kterou chcete přispět a platbu potvrďte.

006484_05_138453

Dárcovská SMS

Přispějte rychle a snadno prostřednictvím DMS.

Pošlete jednorázovou DMS 

 DMS KOLEDA 30 
 DMS KOLEDA 60               DMS TRV KOLEDA 90

nebo trvalou DMS ve tvaru

 DMS TRV KOLEDA 30
 DMS TRV KOLEDA 60