Tříkrálová sbírka

číslo účtu_ 66008822_0800 variabilný symbol 77702003

Kontakt pro dotazy k Tříkrálové sbírce s Městskou charitou České Budějovice:  Isabela Šilhová, tel.: 774 655 377, e-mail: pr@cbudejovice.charita.cz

Tři králové letos přijdou pouze ONLINE!

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 7.1.2021 o prodloužení opatření proti epidemii Covid-19, která zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna, bylo s konečnou platností rozhodnuto, že se Tříkrálová sbírka s Městskou charitou České Budějovice uskuteční pouze online. Zrušení osobní koledy nás velmi mrzí, ale vládní nařízení plně respektujeme. Zdraví našich bližních a zdraví našich koledníků jsou pro nás na prvním místě.

Všem koledníkům a koordinátorům, kteří se těšili a připravovali na tradiční koledu, děkujeme za čas, který věnovali přípravám, zastupitelům měst, obcí a farností za podporu a důvěru, které si velmi vážíme.

Pokum máte možnost umístit do 24.1.2021 tříkrálovou pokladničku v kostele, na obecním úřadě, v místní prodejně nebo na jakémkoliv jiném veřejně přístupném místě a sdílet tuto informaci, podpořte prosím letošní netradiční Tříkrálovou sbírku tímto způsobem.

O požehnání, koledu a možnost přispět do tříkrálové sbírky však nepřijdete, přinášíme vám je ONLINE! Přispět můžete rovněž virtuálně (viz níže uvedené možnosti), nebo do statických kasiček, jejichž umístění naleznete níže.

Požehnání 

koleda

 

Umístění statických kasiček Tříkrálové sbírky

Kde kasičky TKS s Městskou charitou České Budějovice najdete? Pro rozbalení přehledu klikněte na šipku vpravo. Příspívat do statických kasiček je možné do 24.1.2021.

Do Tříkrálové sbírky lze přispět i dalšími bezpečnými způsoby:

          Online kasička

Otevřete koledníkům pomyslné dveře a poslechněte si koledu online. Přispívat do online kasičky můžete do 30.4.2021. 

ONLINE KOLEDA

Požehnání vašim domovům přinese prostřednictvím vašich počítačů a mobilů pater Josef Suchár z Neratova. Z místa, kde se dějí zázraky... 

POŽEHNÁNÍ ONLINE

Bankovní převod

Přispějte do koledy Městské charity České Budějovice platbou na účet Tříkrálové sbírky:

 66008822/0800

   variabilný symbol: 77702003

QR PLATBA

  1. Ověřte, zda máte ve svém chytrém telefonu nainstalovánu aplikaci mobilního bankovnictví.
  2. Přihlaste se v telefonu do aplikace mobilního bankovnictví.
  3. Zvolte způsob úhrady QR kódem.
  4. Namiřte fotoaparát telefonu na kód a sejměte QR kód.
  5. Automaticky se vám otevře předvyplněný příkaz, zadejte částku, kterou chcete přispět a platbu potvrďte.

006484_05_138453

Dárcovská SMS

Přispějte rychle a snadno prostřednictvím DMS.

Pošlete jednorázovou DMS 

 DMS KOLEDA 30 
 DMS KOLEDA 60               DMS TRV KOLEDA 90

nebo trvalou DMS ve tvaru

 DMS TRV KOLEDA 30
 DMS TRV KOLEDA 60       DMS TRV KOLEDA 90

na číslo: 87 777

 

Výstřižek

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka hledá online koledníky

Letošní Tříkrálová sbírka proběhne ONLINE. A protože nejsme všichni online, prosíme ty, co jsou, aby pomohli těm, co nejsou: poslechnout si koledu a požehnání a případně i přispět jedním z výše uvedených způsobů.  

136063538_771193763608934_9042847906721342428_n
130254356_231834414970813_1855566187447052152_n

 

Tříkrálová soutěž nejen pro koledníky

Milý koledníku,

zda půjdeš v lednu koledovat stejně jako v předchozích letech, zatím není jisté. Jisté ovšem je, že koleda zazní, protože je připravená i ONLINE varianta, a že tvoje přípravy nebudou zbytečné, protože jsme připravili soutěž o nejhezčí tříkrálovou korunu! 

 

Využití prostředků získaných Tříkrálovou sbírkou

Prostředky  získané Tříkrálovou sbírkou  jsou využívány na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá, 10 % prostředků jde na zahraniční projekty.

Záměry jednotlivých obcí, které organizačně spadají do kompetence Městské charity České Budějovice, budou zveřejněny na těchto webových stránkách. 

Výnos z Tříkrálové sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR:   

65 % vybraných prostředků se vrací        charitám, které je vykoledovaly, 5 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí a do krizového fondu při mimořádných událostech, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky. 

Graf TKS

Pokud máte jakékoliv dotazy k Tříkrálové sbírce s Městskou charitou České Budějovice, neváhejte nás kontaktovat: Isabela Šilhová, tel.: 774 655 377, e-mail: pr@cbudejovice.charita.cz